TOSIDIG/BI-FACIAL PANEL

Bifacial - tosidige paneler - generer strøm både ved innstråling på forside og bakside (albedo effekt). Ved å montere disse et stykke over bakken og ha et godt reflekterende underlag produserer disse fra 25% mer strøm. Særlig aktuelt er dette for carport-løsninger der underlaget er hvitt.
 

Kontakt oss for en pris på ditt anlegg!

 

 

Under visse forutsetninger kan et 300Wp bi-facial panel ved bruk av solar tracker produsere 375Wp energi.

Teknisk ark Bi-facial panel

2018 Saga Energy