FLATT TAK

Industritak som kraftstasjon

På større industritak kan en enkelt montere tusenvis av solcelleplater i forskjellige formasjoner og tilpasset hver enkelt tak med tanke på snølast, vindlast, retning, vinkel, skyggeforhold fra ventilasjonsanlegg. På store tak kan en produsere mange tusen kilowattimer i året. Strømmen benyttes først og fremst til drift av bygg - overproduksjon leveres ut på nett.

Vi beregner ditt anlegg ut fra tilgjengelig takareal, skyggeforhold og hvor stor del av byggets energiforbruk du vil produsere selv.

Renusol FS10 - EW

festesystem for flatt tak

2018 Saga Energy