MØNETAK

Vår tyske leverandør fører festemateriell til alle kjente taktyper.

Driftsbygning med platetak. Rimelig og sterk løsning, rask montasje. Benytt egenprodusert energi til drift av lys, pumper, vifter, foring etc. - slipp å betale dyr nettleie fra din faste strømleverandør.

Takstein.

Vi fører takkroker som monteres i lektene under taksteinen. Antall blir beregnet ut fra snø og vindlast i ditt område.

2018 Saga Energy