PRODUKTER

- Kvalitet, levetid

Solenergi gir energisikkerhet.
Ingen kan kjøpe solen eller slå sollys inn i et monopol. I kombinasjon med enkelheten til solcellepaneler gir dette energisikkerhet og uavhengighet, og det er gratis for alle å bruke. Når du har solpaneler på taket ditt, har du en uavhengig kilde til elektrisitet som er bare din. Dette er viktig for enkeltpersoner, men også for byer, fylker, stater, land og til og med selskaper.

Det er derfor viktig at alt utstyr har den beste kvalitet med lang levetid uten driftsstopp.

 

Saga Energy har brukt mye ressurser på å finne produkter med best kvalitet, best produksjon over tid, best garanti og lengst levetid som vi kan stå inne for.
 

Solenergi skaper arbeidsplasser.

Penger investert i solenergi skaper to til tre ganger flere arbeidsplasser enn penger investert i kull eller naturgass

2018 Saga Energy