OD og Ptil bygget i Stavanger

Det største anlegget som er levert i 2019 er installasjon av 400,2 kWp solceller på takene til Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Steinlageret på Ullandhaug i Stavanger. Solcellene er brann klasse A sertifisert (ikke brennbart), og har effektgaranti på 30 år og en estimert levetid på 50-70 år. Anlegget har en kalkulert produksjon på    kWt

Forskningsprosjekt - ladestasjon for elektriske fly 19,2kWp

Saga Energy har prosjektert og levert solcelle ladestasjon for elektriske fly på Bardufoss Flystasjon. Anlegget består av 58 stk 330Wp solceller, Lithium batteri 14kWt (brukte elbil batteri), pyranometere og PLS til styring som foretar innsamling av måleresultater til Norges Arktiske Universitet i Trømsø (UIT). UIT studiet Bachelor i Luftfag på Bardufoss har 2 stykk elektriske eksperimentfly til rådighet. Verdens nordligste flystasjon med elektriske fly.

Måling av Ph - frittstående anlegg

Anlegget måler kalkinnhold i elv som via radiosignaler til hovedtank gir rett dosering. Anlegget består av glass/glass 300Wp panel med lader og batteri og er designet til å være svært driftsikkert. Løsningen forhindrer graving gjennom skog og langs elvebredden som ofte blir sår i naturen i flere år før det gror igjen.

Solcelleanlegg på bakkestativ

Installasjon på hjemmesnekret stativ i hage som støtter vanlig kWt forbruk samt sørger for lading av husstandens elbil.

Diverse takinstallasjoner

Saga har gjennomført en mengde takinstallasjoner på både hus, låver og garasjer. Disse har forskjellige kW størrelser men panelene er aller fra kvalitetsleverandører i Europa og noen fra Tier1 listen hos Furtune

2018 Saga Energy