FORNYBAR ENERGI INFORMASJONER

 

Nedenfor finner du en filmbasert læringsressurs som kan være nyttige for alle som ønsker å sette seg inn i temaet energi.

Vårt moderne samfunn er avhengig av rikelig og sikker tilgang på energi. Formålet er å gi seerne økt kunnskap og bevissthet om de utfordringer og muligheter vi står overfor i energisektoren.

2018 Saga Energy